Garantie fietsen


Afhankelijk van de fabrikant is er garantie op het frame, elektronische componenten zoals: motor, controller, sensor, display en lader en op accu:

Op de normale slijtage door opladen wordt geen garantie verleend. Reden hiervoor is dat door het niet juist laden en ontladen van de accu deze defect kan raken

Op mechanische onderdelen welke aan slijtage onderhevig zijn zoals: Banden, Ketting, Kettingbladen, Kabels, Vering en Remblokken zit géén garantie, tenzij er sprake is van materiaal-, constructie of montagefout.

De garantie is alleen van toepassing op nieuwe fietsen en alleen op de eerste (1e) eigenaar en kan niet worden overgedragen.

slijtage en normale veroudering zijn uitgesloten van de garantie. Schade aan de motor / batterij (bijv. Als gevolg van onjuist gebruik / reparatie / onderhoud, ongeval, opzettelijke schade of externe interferentie), die zich voordoen na levering, vallen niet onder de garantieregels en ook niet aansprakelijk voor materiële defecten. Als de e-bike is gebruikt in wedstrijden of bij verhuur, is de garantie niet van toepassing.

 

Garantie uitsluitingen

De volgende garantie-uitsluitingen zijn van toepassing:

Indien onderdelen als accu’s, display, opladers enz. valschade vertonen.

Indien men zelf onderdelen heeft geopend en/of getracht heeft deze zelf te repareren.

Slijtage van de accu valt buiten de garantie. Een capaciteit slijtage van 20% of minder per jaar valt niet onder garantie.

Indien de accu diep ontladen is door een te lange oplaad-interval, vervalt de garantie.